שינויים צפויים בכללים לקביעת תושבות

כללי קביעת תושבות

לפי פרסומים שונים בתקשורת, ועדה מקצועית שמונתה מטעם רשות המיסים הגישה המלצות על שינויי חקיקה מוצעים בנושא של מיסוי בינלאומי, בדגש על הנושא של הגדרת תושבות לצרכי גביית מיסים. כיום כאשר נישום כלשהו רוצה לקבוע תושבות זרה לצרכי מס, עליו לעמוד במבחן משולב: ראשית, לשהות בישראל פחות מ-183 ימים, ושנית, להראות כי מרכז חייו של הנישום אינו בישראל. מבחן מרכז החיים הוא מבחן מהותי, הבוחן מספר קריטריונים כמו האם יש לנישום בית על שמו בישראל, רכב על שמו, היכן מקום עבודתו/ העסק שלו, היכן משפחתו מתגוררת ועוד. היות ומדובר במבחן משולב, יש אפשרות כי נישום ישהה יותר מ-183 ימים בישראל בשנה מסוימת, אולם עדיין לפי מבחן מרכז החיים, הוא יוכל להצביע על כך שעליו להיות ממוסה כתושב זר.

לפי הפרסומים, רשות המיסים תשנה את הקריטריונים, כך שיהיה קשה יותר להוכיח תושבות זרה: המבחן של נוכחות בישראל יהיה תנאי מחייב ואינו סופי, כלומר רק אם אדם ישהה באופן פוזיטיבי מעל 183 ימים בישראל, הוא יוכל להוכיח תושבות זרה בפני רשות המיסים. אולם אם אדם שוהה מתחת ל-183 ימים בישראל, עדיין רשות המיסים תוכל לטעון בפניו כי מרכז חייו בישראל לפי מבחן מרכז החיים, ולמסות אותו כישראלי. כלומר התיקון לחוק יעניק כוח רב בידי רשות המיסים, להחליט האם היא דורשת למסות את הנישום כתושב.

חוסר הוגנות

מצד אחד, ודאות חוקית היא באופן עקרוני דבר מבורך. אולם הבעיה עם הדרישה הנוקשית ל-183 ימים בישראל, היא שכמו כל חוק נוקשה, היא מתקשה להכיל את החריגים והיוצאים מן הכלל, שמוצדק היה להחריג אותם מתחולת החוק. במצב כזה שבו עוברים למבחן בינארי, יהיו אנשים שייספרו את הימים באופן מניפולטיבי, רק כדי לעמוד במבחן הימים, כלומר יצאו מישראל בדקה ה-90, כדי להיות ממוסים כתושבים זרים. כמו כן, יש חוסר צדק מסוים במצב שבו יברור שמרכז חייו של הנישום הינו מחוץ לישראל אך רק בגלל קו שרירותי שנקבע על ידי מבחן הימים, לא תהיה לו אפשרות להיות ממוסה כתושב זר.

הבעיה השנייה עם המהלך המסתמן מעניק כוח גדול מדי לרשות המיסים. כאשר אדם נמצא מתחת ל-183 ימים מחוץ לישראל, תהיה חזקה חלוטה (שלא ניתן לערער עליה) על מיסוי כתושב ישראל מצד שני, אם אותו אדם נמצא מעל 183 ימים מחוץ לישראל, רשות המיסים תוכל עדיין לקבוע תושבות ישראלית. אין הצדקה לתיקון המוטה כל כך לטובת השלטון, ותיקון נוקשה שכזה אף עשוי למנוע מיהודים עשירים לעלות לישראל.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*