שטיינמץ עמינח על שימוש באמנה עבור מניעה של כפל מס

לפי שטיינמץ עמינח, על מנת למנוע מצב בו משקיעים יחויבו במס מלא על אותה הכנסה בשתי מדינות, קיימת היום במדינת ישראל, אמנה למניעת כפל מס עם ארה"ב. אמנות מס זו, מאפשרות קיזוז מס ששולם על ההכנסה במדינה אחת, מחובת מס הנוצרת על הכנסה זו במדינה השניה.

המיסוי השולי בישראל, ברוב הפעמים, גבוה יחסית לארה"ב, אך ישנם מצבים בהם תהיה חבות מס בארה"ב על הכנסה מישראל, זאת עקב רווחים הפטורים ממס בישראל, אך אינם פטורים ממס בארה"ב.

ישנם מספר דוגמאות של חבות מס בארה"ב על הכנסה מישראל, כגון משיכה מקרן השתלמות, אשר פטורה ממס בישראל אך לא בארה"ב, הכנסה משכר דירה חודשי של עד 5,000 ש"ח, ריביות ורווחי הון לטווח קצר שמחויבות במס שולי בארה"ב לעומת מס מופחת בישראל, ועוד.

 

 

 

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*