קובי שטיינמץ: "רשות המיסים נוהגת במדיניות של אגרוף קפוץ"

קובי שטיינמץ
רשות המיסים

בתקופה הזאת של הקורונה, כל שקל חשוב לבעלי עסקים הנאנקים תחת ההוצאות הגדולות, שלא מפסיקות למרות הירידה הניכרת בהכנסות. עם זאת, לפי רו"ח קובי שטיינמץ מפירמת שטיינמץ עמינח ושות', הביורוקרטיה עדיין מכבידה מאד על עסקים בדרך לקבלת פיצויים ומענקים ממשלתיים חשובים. 

במה דברים אמורים? הדרך לחישוב הפיצויים, נעשית על ידי השוואה של המחזור העסקי בתקופת הקורונה, אל מול השנה הקודמת. עם זאת, לפי קובי שטיינמץ, רשות המיסים אומרת לא פעם את הדבר הבא: נכון שהשנה רווחי העסק נמוכים יותר מבתקופה המקבילה בשנת 2019. עם זאת,הרווחים שהציג העסק ב-2019 היו חריגים גם ביחס לאותה שנה, ואינם משקפים הכנסות ריאליות. משום כך, צריך לייחס להן משקל יחסי בתוך שנת העסקים 2019, ולא להשוות אותן ללא תבחין אל הירידה בהכנסות השנה. 

עם זאת, לפי קובי שטיינמץ, הטיעון הזה עובד גם הפוך: נאמר ואנו משווים הכנסות לעסק בין מאי-יוני 2019 למאי-יוני 2020. בהשוואה ניתן לראות כי לא הייתה ירידה משמעותית בפועל בין התקופות. אפשר לטעון מול רשות המיסים, שנכון שלא הייתה ירידה חדה במיוחד, אולם זאת היות וצריך לראות את ההכנסות במאי-יוני 2020 בתוך הפריזמה של כל 2020, שהרי ההכנסות הן תוצאות של עמל ארוך טווח. כלומר, בעלי עסקים עשויים לקבל פיצויים גבוהים יותר, על ידי בחינה יחסית של ההכנסות בחודשים מסוימים אל מול כל שנת 2020.

 

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*