משרד שטיינמץ עמינח על עמדת רשות המיסים בנוגע לסיווג הכנסה מהשכרת דירות

רשות המיסים

רשות המסים פרסמה טיוטה המפרטת את השיקולים שעל פיהם רצוי לבחון את סיווג ההכנסה מהשכרה של דירות למגורים כהכנסת עסק, לעומת הכנסה פאסיבית ללא הצורך בפתיחת תיק עוסק. לפי רשות המסים, הכנסה המתקבלת מהשכרה של 10 דירות או יותר, תסווג כהכנסה מעסק לכל דבר. עוד נקבע, כי השכרה של עד 5 דירות מגורים, תיחשב כהכנסה פאסיבית, ואילו השכרה של בין 5 ל 10 דירות,, תיבחן בהתאם לפרמטרים שהובאו בטיוטת החוזר, אשר יכריעו את  סיווג ההכנסה כהכנסה פאסיבית או הכנסה מעסק.

 

לפי משרד רו"ח שטיינמץ עמינח, הפרמטרים מתחשבים בטיב הנכס, תקופת הבעלות וההחזקה בנכס, אופן המימון של הנכס, בקיאות בתחום העסקאות, מנגנון התשלומים, תדירות העסקאות, היקף הסכום מהעסקאות, מבחן היזמות ומבחן הנסיבות, בהם נבחנות כל הנסיבות רלוונטית על מנת לגבש סופית את הסיווג. לא כל המבחנים הם רלוונטיים לכל המקרים, ולשם כך הוועדה מפעילה ומתייחסת לכל מקרה לגופו.

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*