משרד שטיינמץ עמינח על יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

בחירות לרשויות המקומיות

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, יחול ביום ג', 30 לאוקטובר 2018. יום זה נחשב ליום שבתון, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירות).

יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של כל אחת מהרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכך גם לגבי עובדים אשר רשומים בפנקס הבוחרים של כל רשות.

משרד שטיינמץ עמינח על זכויות העובדים ביום הבחירות

כאמור, גם אם מקום עבודתם של התושבים, נמצא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, בהתאם לחוק, עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות הכלליות, יקבל שכר מלא מהמעסיק. כלומר, המעסיק ישלם את השכר שהעובד היה משתכר, אילו היה זה יום עבודה רגיל.

לפי החוק, עובד שזכאי ליום שבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות ולא ינוכה לו על זה יום חופש. עובד שבחר לעבוד ביום הבחירות (בהסכמת הצדדים עובד ומעסיק), יהיה זכאי לתשלום בסך של 200% ביום הבחירות, או לחילופין שכר רגיל פלוס שעות חופשה בהתאם לשעות עבודתו בפועל באותו יום.

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*